Stillehavsøsters i Oslofjorden – Veien videre

Jeg skrev tidligere om en del av problemene, knyttet til den eksotiske Stillehavsøstersen i Oslofjorden. Det er mange eksempler på, hvordan fremmede arter kan skape problemer i nye områder. Det er ikke bare i vannet man opplever slike problemer, men vannveien er jo lettere for utbredelse verden rundt.

Stillehavsøsters i Oslofjorden – Veien videre

Det at man nå tar tak i problemene, med Stillehavsøsters i Oslofjorden-mener nok mange er på høy tid. Men mange mener uansett det er altfor sent, og det er nok ekspertene enige i. Men det er slett ikke sikkert, det hadde vært noe annerledes om man hadde reagert tidligere. Naturen er det ikke alltid like lett å gjøre noe med, det må vi vel bare innse.

Østersjeger

Dette er nok en stilling, som ikke alle kan titulere seg med. For å være ærlig har jeg aldri hørt om den før, men det er altså hva man mener må til for å bekjempe noe av problemet. Dette er en prosjektstilling, i regi av Oslo Friluftsråd. De mener det er behov for en slik stilling, sammen med en koordinert dugnad. Målet er at de mest besøkte strender, skal være så godt som frie for Stillehavsøsters. I tillegg til populære strender, er det visse verneområder og nasjonalparkene ved Færder og Ytre Hvaler som er prioritert. Men jo flere steder man får ryddet, desto bedre er det.

Arbeidsmetoder

Det er et møysommelig arbeid som venter, det er rett og slett å plukke østers for hånd. Der hvor det er veldig grunt vann, så er det greit å vasse og plukke det man klarer. Men på noe mer dypt vann, så er nok snorkling løsningen.

Koordinere frivillig arbeid

Koordinere frivillig arbeid

Den nevnte prosjektstillingen, er tiltenkt å ha en koordinerende funksjon. Mer konkret betyr dette å involvere velforeninger, hyttelag og andre frivillige som får ansvar for sine områder av strandlinjen. Her er det bare å melde sin interesse, jo flere jo bedre. Det er stort sett like mye av østersen i hele Oslofjorden, selv om noen områder utpeker seg som verre enn andre. Men det å finne områder av Oslofjorden som ikke har Stillehavsøsters, er ikke mulig anno 2018.

Kan spises og brukes i landbruket

Aldri så galt så det ikke er godt for noe, for Stillehavsøstersen kan nemlig spises. Denne type østers selges både til restauranter og fiskebutikker, og i Vestfold er det et par bedrifter som har satset på slikt salg. Men mengdene er enormt mye større enn det vi kan selge som menneskefor, det er derfor tatt kontakt med landbruksmyndighetene. Østers kan nemlig brukes som gjødsling, ved å knuse skjellene egner den seg visstnok bra på jordene. Jarlsberg Hovedgård, er en av gårdene som har blitt med på mottak av skjell til slikt bruk.

Verre andre steder

Det viser seg at vi enda ikke er så angrepet i Norge, som i en del andre land. Hvordan det på sikt vil utvikle seg, er det enda ingen som vet. Et annet ubesvart spørsmål, er hvordan dette innvirker på andre arter i fjorden. Det som er sikkert, er at den stadig legger beslag på nye områder. Dette er en utvikling som ikke kan fortsette.