Stillehavsøsters i Oslofjorden – Mange utfordringer

Det skjer stadig endringer i naturen, noen er til det bedre – men ofte er det dessverre motsatt. I Oslofjorden har det dukket opp et problem, det er ikke helt nytt – men sist sommer nådde det nye høyder.

Stillehavsøsters i Oslofjorden – Mange utfordringer

Eller kanskje det er mer korrekt å si nye mengder, for det er snakk om østers fra Stillehavet. Denne arten har vært i Oslofjorden i mange år allerede, men ikke i slike mengder som vi nå opplever. Myndighetene jobber iherdig med å finne løsninger, for å redusere antallet. For de som liker å bruke sjøen, er ikke denne arten noe man vil ha for mye av.

Sommeren 2018

Naturvernforbundet kaller det som skjer for en økologisk ulykke, med tanke på mengdene og hastigheten den sprer seg i. De har i lengre tid, fulgt med på utviklingen til denne østersen. De liker absolutt ikke det de ser, og de vil følge utviklingen nøye fremover også. Sommeren 2018, er foreløpig den verste med tanke på utbredelsen vi nå ser. Det er ikke bare i Oslofjorden at Stillehavsøstersen har gjort sitt inntog, den finnes langs store deler av kysten også.

Truer artsmangfoldet og bena dine

Truer artsmangfoldet og bena dine

Om man ser det i en økologisk sammenheng, er det faren for at den truer artsmangfoldet-som er det mest alvorlige. Men for oss mennesker, kan den også skape problemer og ubehag. Den har et veldig skarpt skall, som du rett og slett kan skade deg på. Det er flere som har fått kuttskader, når de har tråkket på Stillehavsøsters. Det er jo ikke så koselig, når man er ute og bader.

Grunne områder og høyere vanntemperatur

Østersen trives stort sett på samme steder som oss mennesker, altså på ganske grunt vann – med god vanntemperatur. Det er dette som skaper de største problemene, for de som liker å bade. Om det i tillegg er litt mudderbunn, da er Stillehavsøstersen i sitt rette element. Men man finner den også på steiner og svaberg, men da er den jo ofte langt enklere å oppdage.

Begrense, ikke utrydde

Utviklingen har gått for langt, til å kunne klare å utrydde den. Dette er ikke en østers, som vi normalt skal ha i våre farvann. Det som er målet nå, er å prøve å begrense den så godt vi klarer. Det blir visse områder, vi kommer til å sette inn ressurser for å holde den mest mulig nede. Det er alt vi kan gjøre, og det inviteres til dugnad for å klare jobben. Naturvernforbundet sier det er to forhold, som vektlegges når områder skal velges: 1) Om Stillehavsøstersen truer artsmangfoldet 2) Friluftslivsområder.

Kapasitet spørsmål

Om man hadde hatt ubegrenset med kapasitet, ville nok flere områder blitt forsøkt ryddet eller rensket. Men dette er en ressurskrevende jobb, og man må prioritere hardt hvor man skal sette inn innsatsen. Man vet at Oslofjorden betyr mye for de som sokner til den, og man ønsker at man også i fremtiden skal kunne kose seg i fjorden.

Det blir spennende å følge arbeidet, og ikke minst utviklingen videre.