Oslofjorden trenger litt ekstra omsorg fremover

Alt ser svært fredelig ut når man ser utover Oslofjorden en vakker solskinnsdag. Solen speiler seg i vannet og det hele ser idyllisk ut. Tar du båten ut på fjorden, fortsetter det idylliske inntrykket, men observante sjeler vil bite seg merke i at vannets klarhet ikke er som før. Tar du på deg en dykkemaske og går under overflaten, får du se sannheten. Oslofjorden, som mange andre av Norges innsjøer og fjorder, er syk.

Oslofjorden trenger litt ekstra omsorg fremover

Dårlig fiske og dårlige vekstforhold

Det var vanlig før i tiden at fiskebåter la til kai i Oslo og solgte lokal fisk rett på kaien. Nå til dags er det nesten ikke fisk igjen i Oslofjorden. Før var det fjorden fylt med torsk, lyr, hvitting, sild og brisling. Fisken trakk til seg andre dyr, som skapte liv i hele fjorden. Både sel, nise og sjøfugl var helt vanlig og i store mengder. Nå er det lite igjen.

Dårlig fiske og dårlige vekstforhold

Det er flere forskjellige grunner til at denne situasjonen har oppstått. En viktig årsak er at økosystemet har blitt overbelastet over flere tiår. Forskere og fiskere mente i mange år at fiskebestanden i Oslofjorden fikk konstant påfyll fra områdene rundt kysten og havområdene utenfor kysten. Derfor var ikke fiskebestanden i selve fjorden gjenstand for bekymring. Senere forskning har vist at fiskebestanden er mye mer sårbar enn tidligere antatt. Fiskens bevegelsesmønster er mye mer snever enn man trodde. Fisken i Oslofjorden lever mesteparten av livet sitt i denne fjorden.  En bærekraftig bestand er derfor helt avhengig av at bestanden i selve fjorden er stor nok.

Videre er det også helt nødvendig at yngel og vekstforhold for fiskene er gode nok. I dag er Oslofjorden oksygenfattig og havbunden er dekket av forurensing. Årsakene til denne forurensingen er flere, men et intensivt jordbruk og kloakkutslipp er viktige årsaker. Det er også oppdaget at den intense biltrafikken i Oslo området slipper ut mer enn bare eksos. Hjulene og slitasjen på veiene fører til at mikroplast slippes ut i fjorden.

Er det for sent?

Det kan være vanskelig å holde motet oppe når man blir presentert med så mange negative rapporter. Heldigvis er det ikke bare svart. Det er lyspunkter å spore. Ikke minst i forhold til den politiske viljen og folkets vilje til å gjøre noe med saken. Oslofjorden deler utfordringene med flere andre kystområder og fjorder verden over. Forskere fra mange land har slått seg sammen for å finne løsninger som kan skape liv i tilsynelatende døde fjorder, innsjøer og kyststrøk. Forskningen har vist at det er flere ting som kan gjøres for å hjelpe Oslofjorden og lignende områder. Det handler om å rense opp fjordbunnen, begrense videre forurensing og legge til rette for at artsmangfoldet igjen kan boltre seg. Baksiden er selvsagt at dette ikke er gjort i en fei og det koster penger.

Er det for sent

Hva kan du og jeg gjøre?

Den store utfordringen er å få nok midler til å drive med denne type forskning. Vi er alle glad i å bruke Oslofjorden og andre lignende områder, men det er ikke alltid så enkelt å åpne lommeboken for dette. Mange forskjellige ideer har vært luftet, alt fra å lage et betalingssystem med avgifter tilknyttet bruk av området, til å stenge området i perioder. Foreløpig har det ikke vært politisk vilje eller interesse blant folket for å gjennomføre slike tiltak. Derfor er det viktig å sørge for at folk flest har muligheter til å bidra. Det finnes mange muligheter, men det er viktig å skape blest om problemet.  Hvis jeg skal være litt personlig, så har jeg laget et eget opplegg for å minne meg selv om å bidra. Hver gang jeg gjør noe ekstra morsomt slik som spille Sjakk, tenke strategisk hos Poki, ha det moro hos Pokerstarscasino eller noe lignende, så gir jeg penger til miljøtiltak. Jeg gir ikke mye, det er bare snakk om noen få kroner. Over tid så blir dette litt, og ikke minst; det er enklere for meg å gjøre det slik, enn å huske å ha en spesifikk sum tilgjengelig i måneden. Det er selvsagt også mulig å sette opp et fast trekk fra kontoen til en organisasjon som jobber med miljøtiltak i fjorden.  I tillegg kan man jobbe frivillig og bidra på den måten. Det finnes organisasjoner som driver med opprydning, slik som å plukke søppel på stranden. Det stopper heller ikke der. Det er flere muligheter for folk flest å hjelpe Oslofjorden og miljøet generelt. Mindre bruk av bil i tettbygde strøk, mindre bruk av piggdekk og en mer bevisst avfallspolitikk. Slikt kan bidra til å minske trykket mot miljøet.

Oslofjorden kan kureres

Oslofjorden kan kureres

Forskere og miljøvernere har jobbet hardt med å finne gode løsninger på problemene som fjorder og kyststrøk står ovenfor. Så løsningene finnes. Det handler mer om å sikre at man har penger og politisk vilje til å gjennomføre tiltakene. Har man det, vil snart Oslofjorden være like vakker både over og under vannet.