Norsk fiskerihistorie

Norsk fiskerihistorie

Norge har en lang og god tradisjon når det kommer til fiskeri, og det er mye spennende lesning om hvordan vårt fiskeri har utviklet seg. Det at vi har store mengder ressurser i havet, har gjort at vi i dag er en velferdsnasjon med god økonomi. Men hva med de som har gjort jobben, de som har ofret både liv og helse for å bygge opp landet vårt. Jeg tenkte vi skulle se litt på denne historien, og ta for oss fiskerihistorien. Om den er hentet fra Østfold, Nordland eller Finnmark, er ikke avgjørende. For det å jobbe på havet, var nok ganske så likt for dem alle sammen. La oss ta en reise tilbake i tiden, og etter beste evne forsøke å sette oss inn i livet både på land og til havs.

Tilbakeblikk på historien

Jeg har nok også tidligere vært litt inne på noe av historien, men denne gangen skal vi nok dykke enda litt mer detaljert ned i den. For det er ikke noen tvil om, at dette er spennende lesning. Vi skal se på når og hvem som oppdaget de enorme ressursene som finnes i havet, og hvem disse menneskene egentlig var.

Vi må helt tilbake til steinalder tiden, da kom de første innvandrere til Norge. Det var disse som startet fiske utenfor kysten, og det fantes store forekomster både av fisk, småhval, sel og sjøfugl. Undersøkelser har vist at folket i steinalderen, drev fiske i elver, vann og på sjøen. Dette ble ganske raskt et viktig ressursgrunnlag langs kysten, og etter hvert også en handelsvare.

1000 – 1100-tallet

1000 – 1100-tallet

I denne tidsepoken begynte det å skje mye med norsk fiske, fisk ble på 1000-tallet en handelsvare – og ikke noe man drev med bare for selvberging som tidligere. Når vi kommer til 1100-tallet, så selger vi ikke bare fisk innlands. Da starter nemlig en ganske stor eksport av fisk, og da først og fremst til England. Fisken som først ble eksportert, var sild og torsk. Selv grunnlaget for eksport handelen med England var uten tvil sildefisket og skreifisket – som foregikk i Nord-Norge.

Hansaforbundet

Vi skal til Bergen på 1200-tallet, da ble det etablert et kontor i Bergen, som skulle ta seg av handelen av tørrfisk. Hansabryggen eller Tyskebryggen i byen, har fortsatt bygninger fra denne tiden. I dag er det offisielle navnet Bryggen i Bergen.

Eksport til Tyskland

Fra første halvdel av 1300-tallet, så startet det en betydelig eksport av tørrfisk til de store tyske handelsbyene. Fisken ble videresolgt til land verden rundt, og norsk tørrfisk ble en ettertraktet vare.

Fiskeridepartement

fiske

Etter hvert økte også fisket lenger sør langs kysten, og man fikk i 1946 et eget departement som skulle administrere det hele. Som jeg nevnte innledningsvis, er fiskeri en av årsakene til velferdsnasjonen vi ser i dag -og selv om vi har olje & gass så er fisken en av våre største handelsvarer. Vi skal senere bli bedre kjent med historie helt opp til 2000-tallet, og hvordan det moderne fisket har utviklet seg med dagens store fabrikktrålere.