Livet i Oslofjorden i gamledager

Ved innseilingen til Oslofjorden, ligger Hvaler og Østfold fylke på østsiden mens på vestsiden er det Tjøme og Vestfold fylke. Dette er et meget vakkert landskap, som de fleste vet er det populære hytteområder på begge sider av fjorden. Jeg tenker tilbake på tiden jeg seilet en del med Danskebåten, når vi passerte disse flotte stedene grytidlig på morgenkvisten. Blikkstille vann og lukten av saltvann, alle de koselige bryggene og marinaer, for ikke å snakke om hyttetomtene. Men slik har det ikke alltid vært, hvordan artet livet seg her i gamle dager? La oss starte med skjærgården utenfor Fredrikstad og Hvalerøyene.

M/S Hvaler

Hele Oslofjorden var jo full av fartøy, langt flere enn i dag hvor hovedparten er til ferie og fritidsbruk. En båt som gjorde nytten sin i mange år, var M/S Hvaler. Den hadde rute mellom Hvalerøyene og Fredrikstad, noe broforbindelse fantes ikke.

Takket være en gjeng ivrige og iherdige entusiaster er båten satt i stand igjen, den gikk i ordinær drift helt frem til 1979. Da var det ikke lenger behov for den, forbindelsen med fastlandet ble ivaretatt av broer.

Båten er en gammel traver i ordets rette forstand, den er bygget allerede i 1892 så den kjenner Fredrikstads skjærgård bedre enn noen annen båt. Det er stiftelsen D/S Hvaler som står for restaureringen, arbeidet startet allerede tidlig på 1990-tallet. Det opprinnelige navnet på båten var nettopp D/S Hvaler, dette fordi den var en dampbåt fra begynnelsen. Men etter hvert ble den bygget om til å bli en motorseiler, dette skjedde i 1948.

Rauøy Fort

Østfold har en del historie fra krigens dager, med sin beliggenhet i forhold til Sverige var det naturlig nok en del flykning trafikk her. Men det som kanskje ikke er like kjent, er at Rauøy Fort ved Hankø var åsted for de første krigshandlinger på norsk jord i 1940.

Dette skjedde faktisk allerede kvelden 8.april det ble kamper mellom norske og tyske soldater, disse kom fra skip på vei inn Oslofjorden. De norske tapene var 2 falne, mens de tyske tapene gaper veldig i antall. Men det anslås et sted mellom 60 til 200 falne tyske soldater.

De norske soldatene, som stort sett var godt voksne menn, kjempet en i herdig kamp. Men det kom ordre fra Horten om at de skulle overgi seg, men dette skulle vise seg å være en misforståelse. Det var Horten by som skulle overgis, og altså ikke Rauøy Fort.

Danskebåten

Fergene som trafikkerer strekningen Oslo-Danmark, blir ofte bare kalt Danskebåten. Dette er en gammel fergeforbindelse, som opp gjennom årene er blitt operert av forskjellige rederier.

Anløpshavner i Danmark har også skiftet en del, men København og Frederikshavn er nok de byene som har flest anløp fra Norge, også historisk sett. Frederikshavn ble en svært populær destinasjon, dette fordi jernbanen kom hit i 1871. Da lå veien åpen med jernbane nedover på kontinentet, dette var viktig ikke minst for å frakte varer fra Norge og nedover i Europa. Det mest kjente rederiet nå til dags er nok Stena Line og DFDS, disse seiler til henholdsvis Frederikshavn og København.