Hvaler sin historie I

Jeg har tidligere skrevet en del om Hvaler, og ikke minst om sjøen og livet ute på øysamfunnene.

Hvaler sin historie I

Men dette har vært relativt nyere historie, jeg tenkte at vi nå skulle reise ganske så langt tilbake i tid. Det å kjenne til historien til steder og personer, er noe jeg alltid synes er interessant. Jeg synes på en måte at alt gir meg mye større mening, om dette med historie er på plass. Som jeg har vært inne på tidligere, finnes det jo nesten ikke grenser for – hva som dukker opp når man begynner å grave og nøste opp i ting. For en del år tilbake så startet jeg med å finne ut av min egen slekt, med andre ord slektsforskning. Men siden jeg ikke hadde så store ambisjoner, synes jeg det er litt overdrevet å bruke ordet slektsforskning – men jeg fant i alle fall ut historien til en del av slekten på min fars side. Slik er det jo også med steder og samfunn, alt har sin opprinnelse og sin fortid.

Fra øysamfunn til vekstkraftig kystkommune

Om vi tenker oss 15000 år tilbake i tid, noe som forresten er svært vanskelig – så stod iskanten helt ned til Koster utenfor Strømstad. Denne isen trakk seg gradvis tilbake, og etter hvert ble det vi kjenner i dag som Østfold isfritt. Det er cirka 7000 år siden at deler av det høyest liggende landskapet på Hvaler, dukker opp av havet. Det høyeste punktet på Hvaler, er Bankerødkolen med sine 72 meter over havet. Denne og andre høyder, dukket opp rundt tiden som heter «Den eldre Steinalder).

Menneskelig aktivitet i Norge

Om vi ser vekk fra Hvaler-distriktet, så er det funnet spor av levninger som trolig er cirka 12000 år gamle. Men når det gjelder levninger som er registrert, snakker vi om ca. 9000 år gamle funn. Dette var av en kvinne som levde på Sørlandet, altså på andre siden av fjorden og noe lenger sør.

Oslofjorden og Østfold

Det er funnet spor etter mennesker ved Oslofjorden, rundt 9000 før Kristus, men når det kom folk til det som vi i dag kjenner som Hvaler, er det ikke lett å tidfeste. Men det som regnes som mest sannsynlig, er at dette skjedde i tiden 4000-1500 før Kristus.

Oslofjorden og Østfold

Oldtidsfunn

Det er funnet forskjellige gjenstander både på Kirkeøy og Asmaløy, som kan tidfeste dette med befolkning i området. Funnene består av forskjellige økser, men bronsealder gravene på Herføl, Akerøya og Sandøy er viktige kulturhistoriske funn. Når det gjelder denne type funn, hersker det alltid en viss grad av usikkerhet. Men det er ikke noen tvil om, at det var menneskelig aktivitet på Hvalerøyene ganske så tidlig. Det var jo langs kysten, de første menneskene slo seg ned. Dette var først og fremst på grunn av klima og tilgang til mat, som ganske sikkert bestod av det havet kunne tilby. Men det at de drev med jakt på land, viser jaktredskap og fangstgroper med all tydelighet. Vi skal fortsette arbeidet med å finne ut av historien til Hvaler!