Fyr og fyr ferie

Det finnes en rekke muligheter, om man vil oppleve kysten og fjorden. Det man først og fremst tenker på, er naturlig nok båt på vannet og ankre opp for overnatting. Men det finnes muligheter uten båt også, det er en rekke fyr langs kysten hvor det er overnattingsmuligheter. Disse når man også uten båt, i alle fall de fleste av dem. Jeg var selv på Lindesnes fyr for noen år siden, det var litt av en opplevelse der ute i havgapet.

Kystled

Dette er navnet på et nettverk av overnattingssteder langs kysten vår. I nettverket som Kystled står for finnes mange natur og kulturperler. I Kystled ligger også muligheten til å kunne bruke noen av forsvarets anlegg langs den norske kysten. Ved å studere hvilke steder som finnes, så kan man planlegge en flott ferie enten til lands eller vanns. Når man tenker på rene fyr, er det 18 stykker som er med i Kystled.

Homlungen fyr

Homlungen fyr

Dette fyret er også med på Kystled, og ligger på en holme utenfor Skjærhalden i Østfold. Fyret ble bygget i 1867, og er bygget i tre. Det ble bygget om allerede i 1915.

Dyna fyr

Dette er et flott selskapslokale, det er viden kjent for sin ypperlige meny. Det ligger bare en liten båttur fra Oslo og Honnørbryggen, om man vil besøke en restaurant litt utenom det vanlige, anbefales en tur hit. Dyna fyr ble bygget i 1874, etter at Christiania Havnevæsen overtok skjæret fra den norske stat året før. I 1956 ble fyret automatisert, og bemanningen på Dyna fyr ble inndratt. Fyret ligger rett utenfor den kjente badestranden Huk i Oslo, og det har siden 1992 vært selskaps- og restaurantdrift der.

Færder fyr

Dette er nok det mest kjente fyret i Oslofjorden, når man starter innseilingen til Oslofjorden passerer man Færder. Allerede i 1697 ble det første fyr bygget her, men det lå på øya Store Færder litt nord for dagens fyr. Dagens fyr stod ferdig i 1857, et fyr som var langt mer moderne enn det gamle. Opprinnelig var det et privateid fyr, men etter hvert overtok det offentlige ansvaret for fyret og driften. Det gamle fyret på Store Færder, kan man fortsatt se ruinene av.

Mange fyr

Det er ikke mulig å skrive om alle fyrene langs kysten vår, men ved å sjekke opp en del selv, kan jeg love mange flotte opplevelser. Historien som disse fyrene representerer, er noe unikt i seg selv. Tenk bare på hvor mange sjøfolk de har reddet livet til, og livet på fyrene i gamle dager. Det at man finner nytt liv og nye måter å drive fyrene på, synes jeg er veldig positivt. På denne måten kan man bringe historiene videre, og ikke minst det at kommende generasjoner kan nyte godt av dem. Når jeg selv besøkte Lindesnes fyr, var det starten på en lang tur til Nordkapp. Riktig nok ikke sjøveien, men på sykkel. Men det er de som også tar turen til sjøs, jeg må nok innrømme at jeg ikke ville begitt meg ut på en slik tur.