Fisk – en stor ressurs i havet

Jeg husker tiden som liten i Oslo, jeg er født og oppvokst i byen og husker hvordan det var der på 1970-tallet. Jeg husker godt fiskebåtene som kom inn til bryggene, de solgte fersk fisk direkte fra båten. Reker var det også å få kjøpt, det var en egen sjarm ved dette. Selv om jeg ikke er spesielt glad i hverken fisk eller reker, var det alltid like stas å være med mor og far på disse turene.

Tiden har forandret seg

De små fiskefartøyene er en sagablott, i alle fall så godt som. Fisket nå til dags drives på en helt annen måte, det er de store fartøyene som har tatt over. Skal man kunne leve av fiske nå til dags, må man drive stort. Man kan nesten sammenlikne det med det å være bonde, det er ikke lett å overleve om man ikke driver stort nok.

Slik startet fisket

Vi må tilbake til Steinalderen, det var da menneskene fant ut at det fantes ressurser ute i havet. De fant ut at fisk, sel, småhval og sjøfugl var noe man kunne spise, og at det fantes store mengder der ute i havet.

Men det ble også fisket i sjøer og elver, først på 1000-tallet ble fisk en handelsvare. På 1100-tallet startet Norge eksport av tørrfisk til England, det var først og fremst torsk og sild som ble eksportert.

Variasjoner og både opp- og nedturer

Hvis vi ser fisket i et langt perspektiv, har det gjennom alle årtier vært preget av konjunktursvingninger. Tilgangen på fisk har også variert, og ikke minst har utvikling av nye fangstmetoder og fangstfartøy innvirket på virket som fisker.

Nord-Norge

Det var og er fortsatt i Nord-Norge, det store mengdene med fisk tas opp. Slik har det alltid vært, og det er jo en kjent sak at inntekter fra fisket er viktig for denne landsdelen. De har ikke de samme mulighetene til alternative inntekter, slik som vi har lenger sør i landet.

Skjærhalden fiskemottak

I Utgårdskilen finner man Skjærhalden fiskemottak, her kan man få fersk fisk og sjømat som er fisket i Hvaler-skjærgården. Stedet er meget populært, her kan man sitte og nyte den ferske sjømaten med godt drikke til. Eller om man vil ta den med seg hjem, er det også muligheter for dette så klart.

Det finnes en rekke slike steder langs fjorden, men det er ikke mange steder som det du finner på Skjærhalden. Om man tar turen hit i sommerferien, så yrer det av liv her. Hvitvin og sjømat på bryggekanten, mens man hører en snekke som tøffer av gårde kombinert med måkeskrik. Kan det bli bedre?

Det er ikke noen hemmelighet at det er hyttefolket som holder liv i lokalmiljøet, i alle fall i sommerhalvåret. Den lokale handelsstanden har vært flinke til å legge til rette for turistene, enten om det er som hyttebesøkende eller på vannet med båt. Jeg tror alle føler seg velkommen på Hvaler, det er en egen idyll der ute som bare må oppleves.