Drammen havn

Det første jeg tenker på når jeg hører Drammen havn, er store mengder biler. Svært mye av bilene som ankommer landet, kommer med skip til Drammen. Det finnes så klart andre type skip her også, men bilfrakt er det som trekker opp trafikken mest her. Hvordan var det før bilenes inntog tenker jeg.

En av Norges eldste havner

Opprinnelsen til havna i Drammen, er at den ligger ved utløpet til Drammens elva. Det var eksport og utskiping av tømmer som gjorde at man startet med havnevirksomhet her, biler var naturlig nok noe som kom mange år senere.

Det var rundt det 14.århundre at både byen og havna begynte å ta form, men allerede på vikingtiden ble Drammen brukt av våre vikinger når de kom tilbake fra tokt i det store utland, den gangen ble Drammensfjorden kalt Drofn og man kan i Snorre sagaene finne nedskrevet om skipstrafikken inn fjorden.

Startet med tømmer

Tømmer var Drammen havn sin store eksportvare i mange år, når vi ser på havnene i Oslofjorden var Drammen like stor som alle de andre havnene til sammen. Christiania var bare halvparten så stor i utskiping av tømmer, som det Drammen var. Vi snakker her om midten av 1700-tallet.

Etter hvert kom det også andre type varer som skulle fraktes ut, vi ser da hundre år frem i tid hvor bryggeri, glassverk og jernverk skapte behov for skip. Bryggeriet ble etablert i 1834 og finnes den dag i dag. Noen år senere kom det også en rekke papirfabrikker langs Drammenselva, men på 1960-tallet var produksjon og eksport av papir fra disse fabrikkene historie.

Jernbaneforbindelse

Jernbanen kom tidlig til Drammen, dette var viktig for utviklingen av havnen også. Det gjorde det veldig mye enklere å få fraktet varer til byen, veiene i gamle dager var jo ikke all verden så jernbanen var en effektiv måte å få frem varene på.

Fra eksport til import

Som vi forstår så var dette en stor eksporthavn i eldre tider, det er klart at noe varer kom som import også men i all hovedsak dreide det seg om eksport. Det er mang grunner til at dette tok slutt, men i hovedsak var det opphør av produksjon og overgang til andre måter og steder å produsere på.

Men havna fant nye behov, og ble etter hvert en stor havn for import av grønnsaker, frukt og biler.

Nærheten til Oslo

Dette er nok mye av årsaken til at Drammen havn har hatt, og har så stor trafikk som den har. Oslo havn er trang, og lite praktisk med tanke på de store skipene.

Ved å losse skipene i Drammen, har man kort vei til hele det sentrale østlandsområdet både på landveien og med jernbanen.

Byen Drammen har også vokst mye på havnen sin, ikke bare selve havnen men også industri som vokste seg frem langs Drammenselva og langs Drammensfjorden.

Mye av denne industrien er i dag borte, men det gjelder ikke bare for Drammen. Utviklingen er det lite å gjøre noe med, mye produksjon er flyttet utenlands. Dette har gjort at folk i Drammen lever av annet enn industri i dag.