Jordomseiling, rekorder

Mange har en drøm om å seile jorden rundt, og dette har vært vanlig siden middelalderen, da man fikk en forståelse av at jorden var