Bastøfergen

I et land som Norge med alle sine fjorder, har bruk av ferge vært en viktig del av vår samferdsel. Vi finner de over hele