Norsk fiskerihistorie

Norge har en lang og god tradisjon når det kommer til fiskeri, og det er mye spennende lesning om hvordan vårt fiskeri har utviklet seg.