Gjestehavner i Oslofjorden

Det finnes mange flotte steder i Oslofjorden, om man tenker seg både indre- og ytre Oslofjord. Det er mange steder man kanskje ikke tenker så

Drammen havn

Det første jeg tenker på når jeg hører Drammen havn, er store mengder biler. Svært mye av bilene som ankommer landet, kommer med skip til