Da havet var leveveien

Post Image

Denne gangen skal vi skru tiden riktig så langt tilbake, og vi hopper jo litt frem og tilbake både når det gjelder tid og tema. Men den røde tråden er hele tiden, Hvaler og nærområdene – ja det kan nok skje at vi tar turen litt innover i Oslofjorden også. Det at havet er en viktig levevei, er ikke noe nytt i en fiskerinasjon som Norge. Men for Østfold og Hvaler sin del, kan man nok ikke lenger si at havet er primærnæringen. Men det har den altså vært, og på den tiden vi nå skal se på – var nok også jakt langt mer viktig enn det den er i dag. Vi skal tilbake til middelalderen, og vi har vel så vidt vært innom denne tidsepoken tidligere også. 1200-tallet Man er ganske så sikre på at vannet på denne tiden, stod 3-5 meter høyere enn dagens havnivå. Det kom noen smale småbåter, som mest trolig var trukket med skinn. På dagens Gilbergodden gikk de i land, og de gikk straks i gang med å bygge seg tak over hodet ute på Kirkøy. Stedsnavnene jeg nevner her, er noe som har kommet til langt senere enn 1200-tallet som vi nå...

Les mer

Bastøfergen

Post Image

I et land som Norge med alle sine fjorder, har bruk av ferge vært en viktig del av vår samferdsel. Vi finner de over hele landet, men spesielt fra Vestlandet og nordover. En del av fergeforbindelsene har blitt erstattet av broer og tuneller, men vi har fortsatt mange igjen. Jeg synes det er noe spesielt med fergene og fergekaiene, det skaper liv og røre og er i ordets rette forstand et trafikknutepunkt. I gamle dager var det nok enda mer viktig med denne type kommunikasjonsmidler, og mange bygder var helt avskåret fra omverdenen uten anløp av fergene. Bastøfergen har jeg selv tatt et par ganger, men det begynner å bli en del år siden nå. Bastøfergen har betydd mye for Moss og Horten i mange år, noe den fortsatt gjør selv om det har kommet alternativer litt lenger nord – i form av Oslofjordtunellen. Fergesambandet Moss-Horten Dette er det offisielle navnet, på det som på folkemunne heter Bastøfergen. Jeg var i min innledning inne på at ferga går mellom byene Moss og Horten, altså henholdsvis Østfold og Vestfold – på hver sin side av Oslofjorden. Fergene som i dag trafikkerer strekningen, heter Bastø I og helt opp til Bastø VIII....

Les mer

Norsk fiskerihistorie

Post Image

Norge har en lang og god tradisjon når det kommer til fiskeri, og det er mye spennende lesning om hvordan vårt fiskeri har utviklet seg. Det at vi har store mengder ressurser i havet, har gjort at vi i dag er en velferdsnasjon med god økonomi. Men hva med de som har gjort jobben, de som har ofret både liv og helse for å bygge opp landet vårt. Jeg tenkte vi skulle se litt på denne historien, og ta for oss fiskerihistorien. Om den er hentet fra Østfold, Nordland eller Finnmark, er ikke avgjørende. For det å jobbe på havet, var nok ganske så likt for dem alle sammen. La oss ta en reise tilbake i tiden, og etter beste evne forsøke å sette oss inn i livet både på land og til havs. Tilbakeblikk på historien Jeg har nok også tidligere vært litt inne på noe av historien, men denne gangen skal vi nok dykke enda litt mer detaljert ned i den. For det er ikke noen tvil om, at dette er spennende lesning. Vi skal se på når og hvem som oppdaget de enorme ressursene som finnes i havet, og hvem disse menneskene egentlig var. Vi må helt...

Les mer

Hvaler sin historie I

Post Image

Jeg har tidligere skrevet en del om Hvaler, og ikke minst om sjøen og livet ute på øysamfunnene.

Les mer

Stillehavsøsters i Oslofjorden – Veien videre

Post Image

Jeg skrev tidligere om en del av problemene, knyttet til den eksotiske Stillehavsøstersen i Oslofjorden. Det er mange eksempler på, hvordan fremmede arter kan skape problemer i nye områder. Det er ikke bare i vannet man opplever slike problemer, men vannveien er jo lettere for utbredelse verden rundt.

Les mer